català
DECLARACIÓ D'ACCESSIBILITAT
  1. Declaració d'accessibilitat

Aquest web s'ha compromès a fer contingut accessible de conformitat amb el criteri d'accessibilitat del Programa Kit Digital, d'acord amb els annexos de la norma UNE-EN 301 549:2022.

  1. Situació de compliment

Les tecnologies web en què es basa la conformitat de l'accessibilitat d'aquest lloc web són HTML5, HTML 4.01, CSS, WAI-ARIA, SVG així com ALTRES tecnologies de la plataforma WordPress url: https://wordpress.org

Amb motiu de l'anterior, aquest lloc web és PARCIALMENT CONFORME, sent els aspectes d'accessibilitat amb què és conforme aquesta web els següents:

Requisits web

9.1.1.1 Contingut no textual

9.1.2.1 Només àudio i només vídeo

9.1.2.2 Subtítols (gravats)

9.1.2.3 Audiodescripció o Medi Alternatiu

9.1.2.5 Audiodescripció

9.1.3.2 Seqüència significativa

9.1.3.3 Característiques sensorials

9.1.3.4 Orientació

9.1.3.5 Identificació del propòsit de lentrada

9.1.4.1 Ús del Color

9.1.4.2 Control de l'àudio

9.1.4.3 Contrast (mínim)

9.1.4.4 Canvi de mida del text

9.1.4.5 Imatges de text

9.1.4.10 Reajustament del text

9.1.4.11 Contrast no textual

9.1.4.12 Espaiat del text

9.1.4.13 Contingut assenyalat amb

el punter o que té el focus

9.2.1.1 Teclat

9.2.1.2 Sense trampes per al focus del teclat

9.2.1.4 Dreceres del teclat

9.2.2.1 Temps ajustable

9.2.2.2 Posar en pausa, aturar, amagar

9.2.4.1 Evitar blocs

9.2.4.2 Titulat de pàgines

9.2.4.3 Ordre del focus

9.2.4.4 Propòsit dels enllaços

9.2.4.5 Múltiples vies

9.2.4.6 Encapçalaments i etiquetes

9.2.4.7 Focus visible

9.2.5.1 Gestos amb el punter

9.2.5.2 Cancel·lació del punter

9.2.5.3 Inclusió de l'etiqueta al nom

9.2.5.4. Activació mitjançant moviment

9.3.1.1 Idioma de la pàgina

9.3.1.2 Idioma de les parts

9.3.2.1 En rebre el focus

9.3.2.2 En rebre entrades

9.3.2.3 Navegació coherent

9.3.2.4 Identificació coherent

9.3.3.1 Identificació d'errades

9.3.3.2 Etiquetes o instruccions

9.3.3.4 Prevenció d'errades

(legals, financers, de dades)

9.4.1.1 Processament

9.4.1.2 Nom, funció, valor

Requisits programari

11.8.2 Creació de continguts accessibles

11.8.3 Preservació de la informació daccessibilitat durant les transformacions

11.8.5 Plantilles

Requisits documentació i serveis de suport

12.1.1 Característiques d'accessibilitat i de compatibilitat

12.1.2 Documentació accessible

12.2.2 Informació sobre les característiques d'accessibilitat i de compatibilitat

  1. Contingut No Accessible

Per contra, el contingut dels punts que es recullen a continuació no són accessibles pels motius següents:

9.1.3.1 Informació i relacions (Condicional)

La informació, estructura i relacions comunicades a través de la presentació poden ser determinades per programari o estan disponibles com a text.

https://www.w3.org/TR/WCAG/#info-and-relationships

9.2.3.1 Llindar de tres centelleigs o menys (Condicional)

Les pàgines web no contenen res que llisca més de tres vegades en un segon, o el centelleig està per sota del llindar de llampada general i de centelleig vermell. (Nivell A)

https://www.w3.org/TR/WCAG/#three-flashes-or-below-threshold

9.2.5.4 Activació mitjançant moviment (Condicional)

La funcionalitat que pot ser operada pel moviment del dispositiu o el moviment de l'usuari també pot ser operada pels components de la interfície d'usuari i la resposta al moviment es pot desactivar per evitar l'activació accidental, excepte quan:

Interfície compatible: El moviment s'utilitza per operar la funcionalitat a través d'una interfície compatible amb accessibilitat;

Bàsic: El moviment és essencial per a la funció i fer-ho invalidaria lactivitat.

https://www.w3.org/TR/WCAG/#motion-actuation

9.3.3.3 Suggeriments davant d'errors (condicional)

Si es detecta automàticament un error a l'entrada de dades i es disposa de suggeriments per fer la correcció, aleshores es presenten els suggeriments a l'usuari, tret que això posi en risc la seguretat o el propòsit del contingut. (Nivell AA)

https://www.w3.org/TR/WCAG/#error-suggestion

9.4.1.3 Missatges d'estat (condicional)

Al contingut implementat utilitzant llenguatges de marcatge, els missatges d'estat es poden determinar mitjançant rols o propietats, de manera que es puguin presentar a l'usuari mitjançant tecnologies d'assistència sense rebre atenció.

https://www.w3.org/TR/WCAG/#status-messages

9.4.1.3 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional)

S'han de satisfer, al nivell AA, els cinc requisits de conformitat de les Pautes WCAG 2.1 següents.

nivell de conformitat;

pàgines completes;

processos complets;

ús de tecnologies exclusivament segons mètodes que siguin compatibles amb laccessibilitat;

sense interferència.

11.8.4 Servei de reparació (Condicional)

Condició: Quan el contingut web sigui una eina dautor.

Si la funcionalitat de verificació de l'accessibilitat d'una eina d'autor pot detectar si el contingut no compleix un requisit dels capítols 9 (Web) o 10 (Documents no web), segons escaigui, llavors l'eina d'autor ha de proporcionar-ne una ) suggeriment(s) per a la seva reparació.

NOTA Això no exclou una reparació automàtica o semiautomàtica, que és possible (i recomanable) per a molts dels tipus de problemes daccessibilitat del contingut.

11.7 Preferències de l'usuari

Quan el programari que no estigui dissenyat per aïllar-se de la vostra plataforma proporcioni una interfície d'usuari, aquesta interfície d'usuari ha de seguir els valors de les preferències de l'usuari respecte a unitats de mesura, color, contrast, tipus de lletra, cos de lletra i cursor de focus de la plataforma, excepte en cas que l'usuari els anul·li.

11.8.1 Tecnologia de gestió de continguts (Condicional)

En la mesura que la informació necessària per a l'accessibilitat sigui compatible amb el format que s'utilitza per sortir de l'eina d'autor, les eines d'autor han de complir els apartats 11.8.2 a 11.8.5.

11.8.4 Servei de reparació (Condicional)

Si la funcionalitat de verificació daccessibilitat duna eina dautor pot detectar que el contingut duna pàgina web o document electrònic no compleix amb els requisits del capítol 9 o 10 respectivament (és a dir, el nivell AA de les WCAG 2.1) leina de autor haurà de proporcionar suggeriments de reparació. Això no exclou la reparació automàtica i semiautomatitzada, que és possible (i recomanada) per a molts tipus de problemes daccessibilitat del contingut.

11.8.5 Plantilles (Condicional)

Condició: Quan el contingut web sigui una eina dautor.

Si una eina d'autor proporciona plantilles, ha d'estar disponible i identificada com a tal com a mínim una plantilles que sigui compatible amb la creació de contingut d'acord amb els requisits dels capítols 9 (Web) o 10 (Documents no web), segons escaigui.

12.2.3 Comunicació efectiva

Els serveis de suport per a les TIC s'han d'adaptar a les necessitats de comunicació de les persones amb discapacitat, directament oa través d'un punt de derivació.

12.2.4 Documentació accessible

La documentació subministrada pels serveis de suport s'ha de proporcionar en almenys un dels formats electrònics següents:

  1. a) un format web que estigui conforme amb els requisits del capítol 9; o
  1. b) un format no web que estiga conforme amb els requisits del capítol 10.

NOTA 1 Això no exclou la possibilitat de proporcionar també la documentació del producte en altres formats (electrònics o impresos) que no siguin accessibles.

NOTA 2 Tampoc no exclou la possibilitat de proporcionar formats alternatius que satisfacin les necessitats d'algun tipus d'usuari específic (per exemple, documents en braille per a persones cegues o informació simplificada per a persones amb deficiència cognitiva).

NOTA 3 En cas que la documentació sigui incorporada a les TIC, estarà subjecta als requisits daccessibilitat recollits en aquest document.

NOTA 4 Un agent d'usuari compatible amb la conversió automàtica de mitjans afavoriria una millora de l'accessibilitat.

  1. Preparació d'aquesta declaració d'accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 22 d'agost del 2023

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat mitjançant autoanàlisi seguint la interpretació de la guia informativa proporcionada per les pautes WCAG 2.1 AA. En aquest esforç continu en l'eliminació de barreres i seguiran millorant aquest lloc fins assolir una accessibilitat i usabilitat òptimes per a tots els usuaris.

Última revisió de la declaració: 22 d'agost del 2023.

  1. Observacions i dades de contacte

Si trobeu barreres d'accés o problemes amb alguna pàgina o funció d'aquest lloc web que pugui suposar un obstacle per als visitants que hi vulguin accedir, podeu posar-vos en contacte en qualsevol moment a l'adreça de correu electrònic de l'avís legal.